Spotkanie Opłatkowe Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich

XI Samorządowe Spotkanie Opłatkowe Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich odbyło się w dniu 23 stycznia 2010 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Koszarawie, a gospodarzem spotkania był wójt gminy Władysław Puda, który powitał przybyłych gości z gmin stowarzyszonych oraz przedstawicieli słowackiego Zdrużenia Babia Hora.
Następnie z życzeniami i Słowem Bożym zwrócił się do zgromadzonych Proboszcz Parafii Koszarawa Ksiądz Adam Stopa, a po odmówieniu modlitwy uczestnicy spotkania łamali się opłatkiem i składali życzenia. Ciepłą atmosferę noworocznego spotkania podkreślały występy zespołu wykonującego regionalne kolędy i pastorałki.
Ponadto Życzenia Noworoczne od Zarządu Stowarzyszenia złożył Starszy Gazda Marek Listwan, który dokonał także podsumowania działalności SGB w ubiegłym roku przedstawiając w chronologicznym porządku najważniejsze zrealizowane przedsięwzięcia.

Goście otrzymali najnowsze wydawnictwa Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich, tj. Kalendarz na 2010 rok prezentujący dorobek i osiągnięcia gmin należących do Stowarzyszenia w okresie 20 lat działalności samorządów oraz jedenasty tom Rocznika Babiogórskiego zawierający materiały z sympozjum nt. strat wojennych w miejscowościach około babiogórskich, które odbyło się w miesiącu wrześniu ubiegłego roku na zamku w Suchej Beskidzkiej.

Spotkania opłatkowe to tradycyjnie okazja do nagradzania najbardziej zasłużonych za całoroczną pracę. Każda gmina ma możliwość zgłoszenia kandydatury wraz z uzasadnieniem osoby lub organizacji pozarządowej, która swoją pracą w środowisku zasłużyła na wyróżnienie „Laurem Babiogórskim”. W tym roku Zarząd SGB „Laurem Babiogórskim” stopnia szczególnego w postaci statuetki i dyplomu wyróżnił: Księdza Ryszarda Więcka – Proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Klemensa w Zawoi, Józefa Omylaka – Dyrektora Babiogórskiego Parku Narodowego,

Stanisława Lichosyta – Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka, Stanisława Pawlika – Burmistrza Makowa Podhalańskiego oraz Marka Listwana – Wójta Gminy Zawoja. „Laur Babiogórski” stopnia podstawowego wręczono Pani Annie Koziana – hafciarce z Makowa Podhalańskiego.

Ponadto podziękowania otrzymały: Gmina Mucharz – za organizację Finału XIV Konkursu Wiedzy Ogólnej „Leonardo 2009”, Miasto Sucha Beskidzka – za organizację ubiegłorocznego spotkania opłatkowego oraz pomoc w organizacji sympozjum nt. strat wojennych w miejscowościach okołobabiogórskich, Gmina Budzów – za organizację XIV Babiogórskiego Złazu Samorządowców w 2009 roku.

Dalsza część spotkania upłynęła na rozmowach o współpracy w obszarze babiogórskim. Na zakończenie wójt Władysław Puda oraz Starszy Gazda SGB Marek Listwan podziękowali gościom za liczne przybycie, wszyscy zostali również zaproszeni na XV Złaz Samorządowców, który w tym roku odbędzie się w gminie Stryszawa.

Zobacz najnowsze aktualności:

Łączy nas Babia Góra

Budzów
Budzów
Bystra-Sidzina
Bystra-Sidzina
Jablonka
Jablonka
Miasto Jordanów
m. Jordanów
Koszarawa
Koszarawa
Lanckorona
Lanckorona
Lipnica-Wielka
Lipnica-Wielka
Maków Podhalański
Maków Podh.
Mucharz
Mucharz
Stryszawa
Stryszawa
Sucha Beskidzka
Sucha Besk.
Zawoja
Zawoja
Zembrzyce
Zembrzyce

STOWARZYSZENIE GMIN BABIOGORSKICH
ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, tel. 665-053-572

×
×

Koszyk

Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich - logotyp

DZIĘKUJEMY
właśnie wysłałeś wiadomość

Postaram się na nią jak najszybciej odpowiedzieć

Skip to content