SPOTKANIE OPŁATKOWE STOWARZYSZENIA GMIN BABIOGÓRSKICH

XII Samorządowe Spotkanie Opłatkowe Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich, odbyło się w dniu 29 stycznia 2011 roku w Domu Wiejskim w Bieńkówce w gminie Budzów, a gospodarzem spotkania był wójt gminy Jan Najdek, który powitał przybyłych gości z gmin stowarzyszonych. Wśród uczestników spotkania nie zabrakło również parlamentarzystów RP, senatora Stanisława Bisztygi i posła Kazimierza Hajdy.

Następnie z życzeniami i słowem na początek roku zwrócił się do zgromadzonych Proboszcz Parafii Bieńkówka Ksiądz Roland Hopciaś, a po odmówieniu modlitwy uczestnicy spotkania łamali się opłatkiem i składali życzenia. Ciepłą atmosferę noworocznego spotkania podkreśliły występy Rodzinnej Kapeli Bugajskich oraz Zespołu Regionalnego „Budzowskie Kliszczaki”. Ponadto Życzenia Noworoczne od Zarządu Stowarzyszenia złożył Starszy Gazda Marek Listwan, który dokonał także podsumowania działalności SGB w ubiegłym roku przedstawiając w chronologicznym porządku najważniejsze zrealizowane przedsięwzięcia. Goście otrzymali najnowsze wydawnictwa Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich, tj. Kalendarz na 2011 rok prezentujący historię i działalność Ochotniczych Straży Pożarnych w gminach babiogórskich, dwunasty tom Rocznika Babiogórskiego oraz Mapę Turystyczną „Wokół Babiej Góry”.

Spotkania opłatkowe to tradycyjnie okazja do nagradzania najbardziej zasłużonych za całoroczną pracę. Każda gmina ma możliwość zgłoszenia kandydatury wraz z uzasadnieniem osoby lub organizacji pozarządowej, która swoją pracą w środowisku zasłużyła na wyróżnienie „Laurem Babiogórskim”. W tym roku Zarząd SGB „Laurem Babiogórskim” stopnia szczególnego w postaci statuetki i dyplomu wyróżnił:

  • Zofię Bugajską – pedagoga, regionalistkę i działaczkę społeczną z Zawoi, działającą od wielu lat na rzecz ochrony tradycji i dziedzictwa kulturowego Babiogórców,
  • Jana Najdka – Wójta Gminy Budzów. „Laur Babiogórski” stopnia podstawowego przyznano Kołom Gospodyń Wiejskich z Bieńkówki i Jachówki.

Ponadto podziękowania otrzymały:

  • Gmina Lanckorona – za organizację Finału XV Konkursu Wiedzy Ogólnej „Leonardo 2010”,
  • Gmina Koszarawa – za organizację ubiegłorocznego spotkania opłatkowego,
  • Gmina Stryszawa – za organizację XV Babiogórskiego Złazu Samorządowców w 2010 roku.

W tegorocznym Spotkaniu Opłatkowym SGB udział wziął także dr Piotr Sadowski z nowotarskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego, przedstawił on problematykę realizowanej obecnie publikacji dotyczącej strat osobowych na terenach okołobabiogórskich w czasie II Wojny Światowej. Dalsza część spotkania upłynęła na rozmowach o współpracy w obszarze babiogórskim. Na zakończenie wójt Jan Najdek oraz Starszy Gazda SGB Marek Listwan podziękowali gościom za liczne przybycie, wszyscy zostali również zaproszeni na XVI Złaz Samorządowców, który w tym roku odbędzie się w gminie Stryszów.

Zobacz najnowsze aktualności:

Łączy nas Babia Góra

Budzów
Budzów
Bystra-Sidzina
Bystra-Sidzina
Jablonka
Jablonka
Miasto Jordanów
m. Jordanów
Koszarawa
Koszarawa
Lanckorona
Lanckorona
Lipnica-Wielka
Lipnica-Wielka
Maków Podhalański
Maków Podh.
Mucharz
Mucharz
Stryszawa
Stryszawa
Sucha Beskidzka
Sucha Besk.
Zawoja
Zawoja
Zembrzyce
Zembrzyce

STOWARZYSZENIE GMIN BABIOGORSKICH
ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, tel. 665-053-572

×
×

Koszyk

Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich - logotyp

DZIĘKUJEMY
właśnie wysłałeś wiadomość

Postaram się na nią jak najszybciej odpowiedzieć

Skip to content