Walne Zebranie Członków SGB w Gminie Koszarawa.

Po Walnym Zebraniu Członków SGB odbyło się uroczyste wręczenie Laurów Babiogórskich. Kandydatów do wyróżnień zgłosili Wójtowie gmin: Jabłonka, Mucharz, Koszarawa, Zawoja, Zembrzyce oraz Burmistrzowie Jordanowa i Suchej Beskidzkiej.

Laur Babiogórski stopnia podstawowego otrzymali:

Pani Maria Kus

za ochronę i promocję dziedzictwa kulturowego obszaru babiogórskiego, ze szczególnym uwzględnieniem gminy Zembrzyce

Pan Czesław Kuczkowicz

za  osiągnięcia dla rozwoju i promocji obszaru Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich w dziedzinie sportu, a szczególnie za społeczne zaangażowanie na rzecz promowania aktywności fizycznej w zakresie kolarstwa górskiego 

Pani Władysława Omylak

za szczególne osiągnięcia dla rozwoju i promocji obszaru Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich w dziedzinie oświaty i kultury.   

Pan Jerzy Fugiel

za  osiągnięcia dla rozwoju i promocji obszaru Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich w dziedzinie kultury, a w szczególności za promowanie orawskiego dziedzictwa kulturowego

Pani Janina Wanda Bucka

za  osiągnięcia dla rozwoju i promocji obszaru Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich w dziedzinie kultury, a w szczególności za pomnażanie dziedzictwa historycznego

Pan Krzysztof Jordanek

za szczególne osiągnięcia dla rozwoju i promocji obszaru Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich w dziedzinie oświaty i sportu 

Pani Krystyna Szczurek

za osiągnięcia dla rozwoju i promocji obszaru  Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich w dziedzinie oświaty i kultury, a w szczególności za pomnażanie dziedzictwa przeszłość

Pani Anna Kulka

za szczególne osiągnięcia dla rozwoju i promocji obszaru Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich w dziedzinie kultury

Parafialny Klub Honorowych Dawców Krwi w Mucharzu

za kultywowanie prozdrowotnych działań na rzecz mieszkańców gminy Mucharz i niesienie pomocy potrzebującym

Ochotnicza Straż Pożarna w Jordanowie

za poświecenie w ochronie życia, zdrowia i mienia ludzkiego oraz zaangażowanie i gotowość do niesienia pomocy

Pan Jan  Hulbój

za wkład pracy w rozwój tradycji i kultu religijnego oraz za pomoc na rzecz społeczności gminy Koszarawa.

Laur Babiogórski stopnia szczególnego otrzymali:

Pani Agnieszka Bernacka Kierownika Zespołu Muzyki Dawnej im. Gaspara Castiglione

za osiągnięcia dla rozwoju i promocji obszaru Stowarzyszenia Babiogórskich,   w szczególności promowanie, utrwalanie i popularyzowanie kultury muzycznej, w tym upowszechnianie muzyki dawnej

Pan Stanisław Bednarz Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Jordanowskiej

za kształtowanie historycznej świadomości  mieszkańców Jordanowa oraz kultywowanie troski o naszą Małą Ojczyznę.

Tradycyjnie wręczono także podziękowania samorządom, które w roku bieżącym były współorganizatorami realizowanych przez Stowarzyszanie przedsięwzięć:

Gminie Bystra-Sidzina

za wspaniałą organizację Walnego Zebrania Członków połączonego z uroczystym wręczeniem Laurów Babiogórskich w 2021 roku

Gminie Stryszawa

za wspaniałą organizację  XXVI Międzynarodowego Złazu Samorządowców w 2022 roku

Gminie Zembrzyce

za wspaniałą organizację XXIV Międzynarodowego Konkursu Wiedzy Ogólnej „Leonardo” w 2022 roku

Zarząd Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich dziękuje Panu Czesławowi Majdakowi Wójtowi gminy Koszarawa i jego współpracownikom za gościnność i wspaniałą organizację Walnego Zebrania Członków SGB i uroczystości wręczenia Laurów Babiogórskich, ks. Kapelanowi Andrzejowi Lichosytowi za modlitwę i słowo na Nowy Rok,  zaproszonym gościom za obecność i wszystkim osobom, dzięki którym uroczystość ta przebiegała w tak podniosłej atmosferze.

Zarząd SGB jeszcze raz serdecznie gratuluje wszystkim wyróżnionym Laurem Babiogórskim.

Zobacz najnowsze aktualności:

Łączy nas Babia Góra

Budzów
Budzów
Bystra-Sidzina
Bystra-Sidzina
Jablonka
Jablonka
Miasto Jordanów
m. Jordanów
Koszarawa
Koszarawa
Lanckorona
Lanckorona
Lipnica-Wielka
Lipnica-Wielka
Maków Podhalański
Maków Podh.
Mucharz
Mucharz
Stryszawa
Stryszawa
Sucha Beskidzka
Sucha Besk.
Zawoja
Zawoja
Zembrzyce
Zembrzyce

STOWARZYSZENIE GMIN BABIOGORSKICH
ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, tel. 665-053-572

×
×

Koszyk

Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich - logotyp

DZIĘKUJEMY
właśnie wysłałeś wiadomość

Postaram się na nią jak najszybciej odpowiedzieć

Skip to content