Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich

26 stycznia 2019 roku odbyło się w Jordanowie Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich połączone z uroczystym wręczeniem Laurów Babiogórskich.

Laurami Babiogórskimi honoruje się osoby fizyczne i prawne za zasługi dla dokumentowania przeszłości historycznej i promocji obszaru Babiej Góry. Laur Babiogórski otrzymali:

1. Orkiestra Dęta z Jordanowa – za wieloletnie kultywowanie i propagowanie lokalnej tradycji muzycznej oraz szeroką działalność na rzecz rozwoju artystycznego i promocji miasta Jordanowa i regionu.
2. Pani Jadwiga Czarny – za znaczące zasługi dla podtrzymywania tradycji i kultury regionu, szeroko pojętą działalność na rzecz aktywizacji społeczności lokalnej oraz osiągniecia w budowaniu wizerunku gminy Bystra-Sidzina i obszaru Podbabiogórza
3. Grupa Apostolska z Bieńkówki – za zaangażowanie w działalność religijną i kulturową Gminy, pielęgnowanie lokalnych tradycji i aktywizację środowisk młodzieżowych
4. Koło Gospodyń Wiejskich z Zachełmnej – za aktywną działalność i wytrwałą pracę służącą kształtowaniu tożsamości kulturowej i pielęgnowaniu lokalnych tradycji
5. Koło Gospodyń Wiejskich z Palczy – za aktywną działalność i wytrwałą pracę służącą kształtowaniu tożsamości kulturowej i pielęgnowaniu lokalnych tradycji.
6. Pan Stanisław Głowacz – za popularyzowanie wartości, piękna i głębi muzyki, pasję tworzenia oraz działalność charytatywną i opiekę artystyczna nad lokalnymi talentami
7. Pan Stanisław Sala – za osobisty wkład w upowszechnianie lokalnej tradycji, kultywowanie rodzimego folkloru oraz twórczy udział w kreowaniu działalności Stowarzyszenia „Bractwo Zbójników spod Babiej Góry”
8. Pani Renata Bukowska – za działania na rzecz dziedzictwa kulturowego, kulinarnego, integracji środowiskowej i promocji Produktu Lokalnego Małopolski
9. Pani Magdalena Adamczyk – za osiągnięcia w dziedzinie pielęgnowania i promocji materialnego dziedzictwa kulturowego Małej Ojczyzny Gminy Stryszów oraz aktywizacji środowisk kobiecych.
10. Pani Halina Opalińska – za popularyzację kultury i sztuki oraz propagowanie dziedzictwa kulturowego
11. Pan Kazimierz Gromada – za wkład pracy w rozwój kultury i tradycji muzycznej poprzez stworzenie Orkiestry Dętej w Gminie Stryszów oraz prezentację ciekawego programu muzycznego.

Zebranie było także okazją do złożenia podziękowań za współpracę ze Stowarzyszeniem w roku 2018. Podziękowanie otrzymali:
– Gmina Sucha Beskidzka – za gościnność i wzorową organizację XXII Międzynarodowego Konkursu Wiedzy Ogólnej „Leonardo 2018”
– Gmina Jabłonka – za gościnność i wzorową organizację uroczystości wręczenia Laurów Babiogórskich w 2017 roku
– Gmina Lanckorona – za gościnność i organizację XXIII Międzynarodowego Złazu Samorządowców w 2018 roku
– Dyrekcja i Pracownicy Babiogórskiego Parku Narodowego za pomoc finansową, organizacyjną i merytoryczną oraz pełne zaangażowanie dyrekcji i pracowników Babiogórskiego Parku Narodowego w realizację zadań wydawniczych i edukacyjnych Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich
– Združenie Babia hora za dotychczasową współpracę i pomoc w realizacji wspólnych inicjatyw w zakresie edukacji, promocji kultury i dziedzictwa historycznego oraz kreowania tożsamości społecznej ludności gmin należących do Zduženia Babia hora i Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich
– Sekcja Babiogórska Grupy Beskidzkiej GOPR za sprawną i profesjonalną pomoc przy zabezpieczeniu imprez organizowanych przez Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich.

Rada Starszych na swoim posiedzeniu zatwierdziła sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia z działalności statutowej i finansowej za rok 2018, zatwierdziła bilans za 2018 rok i udzieliła absolutorium ustępującemu Zarządowi. Przyjęła również główne kierunki działania i budżet na rok 2019 Dokonała także wyboru na następna kadencję: Starszego Gazdy, Członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej, a także powołała kapelana Stowarzyszenia. Zarząd Stowarzyszenia jeszcze raz gratuluje wszystkim wyróżnionym i serdecznie dziękuje za obecność honorowemu członkowi Stowarzyszenia – Panu Andrzejowi Pająkowi Senatorowi RP oraz Sławomirowi Hajosowi Posłowi na Sejm RP, dziękuje Panu Andrzejowi Malczewskiemu Burmistrzowi Miasta Jordanowa i jego współpracownikom, Panu Janowi Hanusiakowi Dyrektorowi MOK w Jordanowie za bardzo dobrą organizację i wspaniałą atmosferę, dziękuje Orkiestrze Dętej z Jordanowa za uświetnienie uroczystego wręczenia Laurów Babiogórskich

Zobacz najnowsze aktualności:

Łączy nas Babia Góra

Budzów
Budzów
Bystra-Sidzina
Bystra-Sidzina
Jablonka
Jablonka
Miasto Jordanów
m. Jordanów
Koszarawa
Koszarawa
Lanckorona
Lanckorona
Lipnica-Wielka
Lipnica-Wielka
Maków Podhalański
Maków Podh.
Mucharz
Mucharz
Stryszawa
Stryszawa
Sucha Beskidzka
Sucha Besk.
Zawoja
Zawoja
Zembrzyce
Zembrzyce

STOWARZYSZENIE GMIN BABIOGORSKICH
ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, tel. 665-053-572

×
×

Koszyk

Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich - logotyp

DZIĘKUJEMY
właśnie wysłałeś wiadomość

Postaram się na nią jak najszybciej odpowiedzieć

Skip to content