XIII Spotkanie Opłatkowe Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich

XIII Spotkanie Opłatkowe Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich odbyło się w dniu 2 lutego 2013 roku w Ośrodku Caritas „Dar Serca” im. Jana Pawła II w Zakrzowie, a gospodarzem był wójt gminy Styszów Jan Wacławki. Na spotkanie przybyli także przedstawiciele słowackiego Stowarzyszenia Babia Hora.

Uroczystość rozpoczęła Msza św. odprawiona przez ks. kanonika Andrzeja Lichosyta, dyrektora Ośrodka „Caritas” w Zakrzowie. Następnie zebrani mieli okazję obejrzeć jasełka wystawione przez Młodzieżową Grupę Apostolską im. Ojca Rudolfa Warzechy ze Stryszowa. W dalszej części spotkania Starszy Gazda Marek Listwan w imieniu Zarządu Stowarzyszenia złożył uczestnikom życzenia noworoczne, a następnie wręczył podziękowania gminom, które były organizatorami najważniejszych przedsięwzięć w ostatnich dwóch latach. Podziękowania otrzymały: Gmina Budzów za organizację Spotkania Opłatkowego w 2011 roku, Gmina Stryszawa za zorganizowanie XVI edycji konkursu wiedzy ogólnej „Leonardo”,  Gmina Stryszów za zorganizowanie XVI Babiogórskiego Złazu Samorządowców w 2011 roku, Gmina  Mucharz za zorganizowanie XVII Babiogórskiego Złazu Samorządowców w 2012 roku, Miasto Sucha Beskidzka za pomoc  w zorganizowaniu w 2012 roku promocji książki pt. „Druga wojna światowa pod Babią Górą. Księga strat”. Podziękowania z rąk Starszego Gazdy Marka Listwana odebrali włodarze gmin. Podziękowanie otrzymało także Gimnazjum w Budzowie, które przygotowało i przedstawiło program słowno-muzyczny podczas promocji książki pt. „ Druga wojna światowa pod Babią Górą. Księga strat”. Dyplom odebrała Pani Dyrektor Gimnazjum. Wręczając podziękowania Starszy Gazda Marek Listwan podkreślił wzorową organizację  ww. wydarzeń.

Spotkanie opłatkowe to tradycyjnie okazja do wręczenia wyróżnień za szczególne osiągnięcia dla rozwoju i promocji obszaru  Stowarzyszania w dziedzinach gospodarki, i kultury, w tym w szczególności: ratowania, ochrony, dokumentowania i pomnażania dziedzictwa przeszłości, turystyki, ochrony środowiska, oświaty i sportu oraz rozwoju i ubogacania działalności organizacji.

W tym roku Zarząd Stowarzyszenia, uwzględniając opinię kapituły, na wniosek trzech gmin stowarzyszonych wyróżnił:

  1. Laurem Babiogórskim stopnia podstawowego Pan Roberta Kadelę z gminy Mucharz za wszechstronną działalność, której celem jest promowanie kultury, sztuki oraz walorów przyrodniczych regionu; za rozbudzanie wśród dzieci i młodzieży ducha patriotyzmu i wspólną z nimi pracę dla dobra lokalnej społeczności oraz całego regionu babiogórskiego,
  2. Laurem Babiogórskim stopnia szczególnego ks. prałata Bolesława Kołacza z gminy Lipnica Wielka za długoletnią, pełną poświecenia pracę na rzecz rozwoju parafii i gminy Lipnica Wielka oraz za nieustanne wskazywanie na szlachetne wartości w działalności duszpasterskiej jak i kulturalnej i społecznej,
  3. Laurem Babiogórskim  stopnia szczególnego Babiogórskie Stowarzyszenie Zielona Linia za wieloletnią realizację działań związanych ze zrównoważonym rozwojem naszego regionu i jego promocją oraz za działalność na polu edukacji i budowania społeczeństwa obywatelskiego.

Spotkanie było także okazją do wymiany doświadczeń na temat działalności Stowarzyszenia  i dalszej współpracy ze Zdrużeniem Babia Hora.

Zarząd Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich serdecznie dziękuje ks. kanonikowi Andrzejowi Lichosytowi za odprawioną Mszę św.,  młodzieży za wspaniały występ, a przede wszystkim wójtowi gminy Stryszów Janowi Wacławskiemu za bardzo dobrą organizację i miłą atmosferę  spotkania

Następnie spotkanie opłatkowe planowe jest w gminie Lanckorona, na które zaprosiła Pani Zofia Oszacka Wójt Gminy Lanckorona.

Zobacz najnowsze aktualności:

Łączy nas Babia Góra

Budzów
Budzów
Bystra-Sidzina
Bystra-Sidzina
Jablonka
Jablonka
Miasto Jordanów
m. Jordanów
Koszarawa
Koszarawa
Lanckorona
Lanckorona
Lipnica-Wielka
Lipnica-Wielka
Maków Podhalański
Maków Podh.
Mucharz
Mucharz
Stryszawa
Stryszawa
Sucha Beskidzka
Sucha Besk.
Zawoja
Zawoja
Zembrzyce
Zembrzyce

STOWARZYSZENIE GMIN BABIOGORSKICH
ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, tel. 665-053-572

×
×

Koszyk

Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich - logotyp

DZIĘKUJEMY
właśnie wysłałeś wiadomość

Postaram się na nią jak najszybciej odpowiedzieć

Skip to content