Kalendarz “Babiogórskie wody”

Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich wspólnie z Babiogórskim Parkiem Narodowym wydało  jubileuszowy (dwudziesty) kalendarz na 2020 rok „Wokół  babiogórskich wód”. Tematem przewodnim jest woda, jak napisał Redaktor Maciej Mażul w  słowie od redakcji,  jest ona niezbędna człowiekowi do życia, a przez to bardzo mu bliska, choć często dla niego groźna i niebezpieczna. Woda na równi z powietrzem i glebą stanowi istotny składnik środowiska. Jest jednym z podstawowych elementów decydującym o istnieniu życia na ziemi, stąd też jest niezastąpiona w życiu i w gospodarce człowieka. Wody naturalnych i sztucznych akwenów wodnych stanowią środowisko życia dla wielu organizmów. W ich  otoczeniu żyją rośliny i zwierzęta charakterystyczne dla tego typu podłoża.  Woda to temat bardzo obszerny i wielowątkowy. W kalendarzu zostały ujęte tylko najważniejsze zagadnienia dotyczące babiogórskich wód, przedstawiono zachodzące zjawiska hydrologiczne, żyjące w nich organizmy, niepowtarzalne piękno, a także jej  siłę, która niejednokrotnie, o czym przekonali się nie jeden raz mieszkańcy gmin zrzeszonych w SGB stanowić może wielkie zagrożenie.

Opracowanie graficzne kalendarza przygotowała firma HOMAGO Studio Graficzne Maciej Hojda, a ciekawy tekst napisał dr Marek Kot specjalista ds. edukacji Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Tradycyjnie zachowano układ jak w poprzednich kalendarzach.

Pierwsza część (kalendarium) zawiera 53 zdjęcia, pod każdą datą znajdują się informacje dotyczące wschodu i zachodu słońca, imiona solenizantów, znaki zodiaku oraz nazwy świąt kościelnych, państwowych i międzynarodowych. Są także wzmianki o 377 zdarzeniach historycznych, które miały miejsce na obszarze położonym wokół Babiej Góry.

Druga część to opracowanie o charakterze popularno – naukowym, napisane przystępnym językiem. Ciekawe i jakże fascynujące obrazy naszych akwenów wodnych i ich otoczenia autor ujął  w następujących rozdziałach:

  • Trochę o wodzie,
  • Woda magiczna,
  • Dar Matki Niepogód
  • Dar ziemi i skał,
  • Osiadła w miejscu bądź płynie,
  • Nawet skacze,
  • Gości w sobie i schronienie zapewnia,
  • Ludziom siebie użycza , bo bez niej nic by tu nie zdziałali,
  • Potrafi być groźna – o powodziach,
  • Opieki naszej wymaga.

 Trzecią część tworzy rokrocznie rozbudowywany i aktualizowany Teleinformator babiogórski. Jest także wykaz tematyczny kalendarzy, które Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich wydało od 2000 roku.

Kalendarz w cenie 25 zł za jeden egzemplarz można zakupić w siedzibie Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich w Suchej Beskidzkiej ul. Mickiewicza 19, II piętro, pokój nr 47 ( budynek Urzędu Miejskiego w Suchej Beskidzkiej).

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do powstania  jubileuszowego kalendarza książkowego  obrazującego bogactwo otaczającej nas  przyrody. Szczególnie dziękuję Panu dr Markowi Kot za intersujący tekst  i zdjęcia, Panu Maciejowi Mażulowi za redakcję i zdjęcia. Dziękuję także pozostałym autorom zdjęć: Paniom: Barbarze Pregler i Barbarze Wożniak, Panom: Grzegorzowi Górskiemu, Wojciechowi Wilczyńskiemu, Januszowi Kociołkowi, Januszowi Fujakowi, Tomaszowi Urbańcowi, Bogusławowi Dobiszowi, Robertowi Kadeli, Janowi Hanusiakowi, Marcinowi Leśniakiewiczowi, Mariuszowi Wiechowi, Simenowi Kertysowi, Robertowi Stróżakowi, Fryderykowi Warcie, Dawidowi Starzakowi  Grzegorzowi Wysmołkowi, Jerzemu Piątkowi, Wojciechowi Kudle. Zdjęcia udostępnili nam także: Gminne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej, Babiogórski Park Narodowy, Gminny Ośrodek Kultury w Stryszawie, Urząd Gminy w Budzowie, za co serdecznie dziękuję.  Dzięki ww. autorom udało się wydać  piękny kalendarz, który zawiera 116 niepowtarzalnych ujęć obrazujących piękno babiogórskiej ziemi.  Dziękuję  Pani Eweline Rolce za korektę tekstu. Szczególne podziękowania kieruje do Pana dr Tomasza Pasierbka  za współpracę i dofinansowanie kalendarza, do  Pana Maciejowi Hojdy za opracowanie graficzne i druk kalendarza oraz do Pani Marii Mazur za koordynacje prac nad wydaniem kalendarza.

Obecnie trwają prace nad wydaniem Rocznika Babiogórskiego Tom 20, który zapewne  ukaże się do końca listopada br.

Marek Listwan
Starzy Gazda
Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich

Tematyka kalendarzy wydanych przez Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich:

Rok 2000 – z informacjami o roku obrzędowym, parafiach, miastach i wsiach Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich

Rok 2001 – z informacjami o patronach i wezwaniach świątyń oraz strojach ludowych z okolic Babiej Góry

Rok 2002 – Kapliczki i krzyże przydrożne u podnóża Babiej Góry

Rok 2003 – z informacjami o tradycyjnych zajęciach i zawodach mieszkańców Babiej Góry oraz o świętych patronujących tym zajęciom i zawodom

Rok 2004 – z informacjami o tym, co się dawniej jadło i piło i z czego się pod Babią Górą strawę robiło oraz z przepisami kulinarnymi dawnymi i nowszymi

Rok 2005 – Twórcy ludowi i nieprofesjonalni spod Babiej Góry oraz informacje o świętych, błogosławionych i kandydatach na ołtarze z miejscowości leżących pod Babia Górą

Rok 2006 – Najważniejsze zabytki w miejscowościach leżących pod Babią Górą oraz sanktuaria i miejsca kultu na obszarze Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich

Rok 2007 – Przyroda ożywiona i formy jej ochrony w gminach babiogórskich; z informacjami o roślinach w symbolice chrześcijańskiej  oraz magicznych i leczniczych właściwościach niektórych z nich

Rok 2008 – Cmentarze, mogiły, miejsca pamięci, pomniki, obeliska, tablice pamiątkowe w gminach babiogórskich

Rok 2009 – z informacjami o gminach należących do SGB oraz legendami i podaniami z okolic Babiej Góry

Rok 2010 – Dorobek i osiągniecia gmin należących do SGB w okresie 20 lat działalności samorządów

Rok 2011 – Historia i działalność Ochotniczych Straży Pożarnych w gminach babiogórskich

Rok 2013 – Wędrówki po babiogórskich gminach. Opis szlaków, mapy, in formacje

Rok 2014 – Babiogórscy zbójnicy. Historia – postacie – miejsca – pieśni

Rok 2015 – Siła babiogórskich roślin

Rok 2016 – Babiogórskie ptaki

Rok 2017 – Babiogórskie grzyby

Rok 2018 – Babiogórskie ssaki

Rok 2019 – Babiogórskie motyle

Zobacz najnowsze aktualności:

Łączy nas Babia Góra

Budzów
Budzów
Bystra-Sidzina
Bystra-Sidzina
Jablonka
Jablonka
Miasto Jordanów
m. Jordanów
Koszarawa
Koszarawa
Lanckorona
Lanckorona
Lipnica-Wielka
Lipnica-Wielka
Maków Podhalański
Maków Podh.
Mucharz
Mucharz
Stryszawa
Stryszawa
Sucha Beskidzka
Sucha Besk.
Zawoja
Zawoja
Zembrzyce
Zembrzyce

STOWARZYSZENIE GMIN BABIOGORSKICH
ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, tel. 665-053-572

×
×

Koszyk

Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich - logotyp

DZIĘKUJEMY
właśnie wysłałeś wiadomość

Postaram się na nią jak najszybciej odpowiedzieć

Skip to content