Regulamin XXVII Międzynarodowego Złazu Samorządowców

REGULAMIN XXVII MIĘDZYNARODOWEGO ZŁAZU SAMORZĄDOWCÓW

KOSZARAWA, 26 SIERPIEŃ 2023 ROK

Miejsce docelowe Złazu:

Teren rekreacyjny przy Gminnym Ośrodku Kultury w Koszarawie.

Organizatorzy Złazu:

Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich, Gmina Koszarawa, Združenie Babia Hora.

Gmina Koszarawa rozlokowana jest w dolinie na styku Beskidu Makowskiego i Żywieckiego. Jej obszar otaczają należące do kilku pasm grupy górskie: Grupa Mędralowej, Pasmo Jałowieckie, Pasmo Solnisk i Pasmo Laskowskie. Początki wsi sięgają XV w., kiedy to dotarli tu Wołosi i założyli pierwszą osadę. Gmina położona jest z dala od miast, ale to właśnie ta ustronność stanowi o jej wyjątkowym charakterze. Docenią to wszyscy ci, którzy szukają odpoczynku od zgiełku cywilizacji. Liczne szlaki piesze i rowerowe pozwalają na wniknięcie w głąb gór, a specyficzny mikroklimat sprawia, że zimą bardzo długo utrzymują się tu doskonałe warunki do uprawiania narciarstwa zjazdowego i biegowego. Przez Koszarawę przebiega zielony szlak turystyczny rozpoczynający się na Moczarkach, przechodzący na Mędralową, oraz bardzo atrakcyjny widokowo szlak żółty, obejmujący Pasmo Laskowskie (szczyt Lasek, czyli Łosek) i przez Lachów Groń prowadzący na Jałowiec. Gmina oferuje wycieczki o różnej skali trudności: od godzinnych spacerów po całodzienne wędrówki. Sztandarowymi trasami pieszych wycieczek są wyprawy na szczyty: Lachów Groń (1045 m n.p.m.), Jałowiec (1111 m n.p.m.), Mędralowa (1169 m n.p.m.), Jaworzyna (997 m n.p.m.) i Lasek (868 m n.p.m.). Z każdego z tych szczytów rozpościera się piękny widok na największe, a zarazem najpiękniejsze góry Beskidów: Babią Górę, Pilsko, masyw Romanki. Równie piękne widoki podziwiać można z koszarawskich hal: Mędralowej, Kamińskiego, Janoszkowej.

Dla mniej wytrawnych turystów atrakcyjne mogą być wycieczki na przełęcz Klekociny, na Beskidek czy do kapliczki Pod Holą. Natomiast najbardziej ambitnym turystom (tzn. posiadającym odpowiednią kondycję, wiedzę i przygotowanie) polecamy całodniową wyprawę na Babią Górę (1725 m n.p.m.) – najwyższy szczyt całych Beskidów Zachodnich, zaliczany do Korony Gór Polskich. Koszarawa może pochwalić się naturalnymi trasami spacerowymi przebiegającymi dolinami i polanami leśnymi, a także bazą turystyczną. W pobliskich górach możemy zawitać do schronisk: „Na Lasku”, „Na Adamach”, „Opaczne” pod Jałowcem i „Zygmuntówki” na przełęczy Klekociny. Na Lasku funkcjonuje tzw. Chatka Elektryków (inaczej: Studenckie Schronisko Turystyczne „Lasek”). Także Gminny Ośrodek Kultury w Koszarawie ma bogatą bazę noclegową, oferującą 70 miejsc oraz różnego rodzaju warsztaty, m.in. zabawki ludowej i bibułkarstwa. Na terenie gminy działa również zespół Jaferki, który kultywuje tradycje śpiewu i tańca oraz zwyczaje i obrzędy górali żywieckich.

Cel Złazu:

Celem złazu jest tworzenie wśród wspólnoty samorządowej przyjaznej atmosfery, integracji społeczności lokalnej mieszkającej po obydwu stronach granicy polsko-słowackiej, promowanie górskich miejscowości, podziwianie piękna krajobrazów i przyrody oraz zachęcanie do aktywnego spędzania wolnego czasu i uprawiania turystyki.

Zespół Organizacyjny:

 1. Marek Listwan – Komandor Złazu – Starszy Gazda Stowarzyszenia Gmin Babiógorskich
 2. Czesław Majdak- Z-ca Komandora Złazu – Wójt Gminy Koszarawa
 3. Marcin Cebula – Sekretarz Gminy Koszarawa
 4. Anna Wilczęga  – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Koszarawie
 5. Maria Mazur – Sekretarz Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich

PROGRAM ZŁAZU:

od  godz. 9:00 do 10:00 – wyjście na trasy złazu,

od godz.12.30 do 13.00 – rejestracja grup złazowych,

godz.13.00 – Masza Święta w intencji uczestników złazu i mieszkańców gmin należących do SGB i ZBH,

godz.14.00 do 15.00 – poczęstunek, prezentacja gmin, konkursy współzawodnictwa sportowego gmin, wręczenie dyplomów,

około godz.16.00 – spotkanie integracyjne.

Msza Święta oraz spotkanie integracyjne – teren rekreacyjny przy Gminnym Ośrodku Kultury w Koszarawie.

 

Dodatkowe informacje:

 1. Uczestnicy odpowiadają osobiście za zachowanie ostrożności w terenie oraz swoje bezpieczeństwo.
 2. Proponowane trasy złazu są przeznaczone do uprawiania turystyki górskiej, dla pieszych turystów, nie są dostosowane do pokonania przez osoby np. z wózkami dziecięcymi, itp. dokładny opis proponowanych tras stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 3. Za ewentualne wypadki na trasach oraz podczas spotkania integracyjnego organizatorzy Złazu nie ponoszą odpowiedzialności.
 4. Za skutki naruszenia przepisów ruchu drogowego oraz zarządzeń administracji lasów uczestnicy odpowiadają osobiście.
 5. Organizatorzy nie zapewniają przewodników górskich.
  Na trasach złazowych będą czekać na uczestników wolontariusze z gminy Koszarawa.
 6. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w Złazie wyłącznie pod opieką i na odpowiedzialność osób dorosłych ( rodziców, opiekunów).
 7. Za uczestników Złazu i mieszkańców gmin należących do SGB i ZBH odprawiona zostanie Msza św. na terenie rekreacyjnym przy Gminnym Ośrodku Kultury w Koszarawie o godzinie 13.00. Organizatorzy nie zapewniają miejsc siedzących.
 8. Lista uczestników z danej gminy stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. Z uwagi na dane osobowe szczególnej kategorii na tej liście, pozostają one w dokumentacji danej gminy/miasta. Dane osobowe listy zgłoszeniowej będą przetwarzane przez okres 30 dni od dnia zakończenia złazu (plus ewentualnie okres postępowania wyjaśniającego).
  Warto zaopatrzyć się w nakrycie głowy i ubranie przeciwdeszczowe (teren otwarty).
 9. Na podstawie listy zgłoszeniowej dana gmina/miasto przygotuje kartę zgłoszenia, zgodnie z zał. nr 3 do Regulaminu i prześle ją do organizatora Złazu.

Karty zgłoszenia na Złaz Samorządowców należy przesłać:

pocztą tradycyjną na adres: Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich z siedzibą w Suchej Beskidzkiej,
ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka lub pocztą elektroniczną na adres:
info@sgb.org.pl

Ze względów  organizacyjnych kartę zgłoszenia grupy należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 sierpnia 2023 roku.

Przesłanie karty zgłoszenia jest jednoznaczne z przyjęciem przedmiotowego Regulaminu.

 1. Dla uczestników przewidziano poczęstunek oraz pamiątkowe znaczki – buttony.
 2. Dla autokarów oczekujących na uczestników złazu jest przewidziany parking przy Gminnym Ośrodku Kultury, przy kościele parafialnym oraz przy ośrodku zdrowia.

Informacji na temat Złazu udzielają:

 1. Marek Listwan – Komandor Złazu – Starszy Gazda SGB, tel. 502 326 165, m.listwan@gmail.pl
 2. Czesław Majdak – Zastępca Komandora Złazu, tel. 733 266 614, wojt@gminakoszarawa.pl
 3. Maria Mazur – Sekretarz SGB, tel. 607 182 340, info@sgb.org.pl
 4. Anna Wilczęga – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Koszarawa, tel. 668 973 429, gok@gokkoszarawa.pl
 5. Marcin Cebula – Sekretarz Gminy Koszarawa, tel.33 863 94 07 ew. 112, sekretarz@gminakoszarawa.pl

Ze względów organizacyjnych (zakup znaczków, zorganizowanie poczęstunku) należy podać w miarę możliwości dokładną ilość uczestników z danej gminy.

Prosimy samorządowców o zachęcenie wszystkich mieszkańców i sympatyków Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich do wzięcia udziału w Złazie.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

Czesław Majdak                                                                   Marek Listwan

Z-ca Komandora Złazu                                                     Komandor Złazu

        Wójt Gminy Koszarawa                                                   Starszy Gazda SGB      


                                         

OPIS TRAS:

 

TRASA NR I (kolor pomarańczowy)

TZW. SZLAK PIWNY – KOSZARAWA CICHA SZKOŁA-GRANICA KOSZARAWSKI GROŃ, PRUSOK-KOSZARAWA GOK.

Proponowane wyjście: godz.10.00

Długość trasy: 4 km

Czas przejścia: 1,5 – 2 godz.

Opis trasy: Trasa Szlak Piwny – to łagodna trasa spacerowa. Rozpoczynamy od Szkoły Podstawowej                    w Koszarawie Cichej. Udajemy się drogą asfaltową na przysiółek Granica, dalej grzbietem Koszarawskiego Gronia aż do spotkania z żółtym szlakiem turystycznym, którym schodzimy w lewo do drogi głównej w Koszarawie i dalej ok. 300 m do GOK-u. W/w. trasa jest bardzo widokowa – z lewej strony dolina Koszarawy, Lachów Groń, Babia Góra, Lanckorona, z prawej panorama na Pewel Wielką. Od południowej strony masyw Romanki i Pilska.

 

TRASA NR II  (kolor zielony)

KOSZARAWA CICHA-LACHÓWKA-LACHÓW GROŃ-POLANA ŹŁABOWA-KOSZARAWA  GOK

Proponowane wyjście: godz.9.00

Długość trasy: 7,5 km

Czas przejścia: 2,5-3 godz.

Opis trasy: Trasa w całości pokrywa się ze szlakami turystycznymi (PTTK) – najpierw zielony, potem żółty. Rozpoczynamy w Koszarawie Cichej, przed ostatnim przystankiem PKS. W prawo drogą turystyczną (zielony szlak) – łagodny spacer doliną Lachówki aż do spotkania z żółtym szlakiem. Dalej żółtym szlakiem w prawo na Halę Janoszkową – wspaniała panorama na masyw Babiej Góry i dolinę Koszarawy Bystrej, pozostałości zabudowy pasterskiej (szałas). Od północnej strony zostawiamy majestatyczny Jałowiec (1111 m.n.p.m).Idziemy w dół żółtym szlakiem na Polanę Źłabową – przed nami panorama Pilska i Żywiecczyzny. Oprócz wspaniałych widoków na tej polanie spotkamy drewniany domek – dawną zabudowę gospodarczą, a obecnie wykorzystywaną przez turystów jako miejsce noclegowe. Po zejściu do głównej drogi w Koszarawie idziemy w lewo drogą asfaltową ok. 300 m do Gminnego Ośrodka Kultury.

 

TRASA NR III (kolor niebieski)

KOSZARAWA BYSTRA-PRZEŁĘCZ KLEKOCINY-BESKIDEK-CZERNIAWA SUCHA-LACHÓW GROŃ – KOSZARAWA GOK.

Proponowane wyjście godz.9.00

Długość trasy: 8 km

Czas przejścia: 3 godz.

Trasę rozpoczynamy od ostatniego przystanku autobusowego w Koszarawie Bystrej. Na przełęcz Klekociny doprowadzi nas asfaltowa droga – biegnąca między domkami letniskowymi. Z przełęczy Klekociny prowadzi nas szlak zielony na Beskidek – tutaj niezapomniana panorama na masyw Babiej Góry. Dalej idziemy w kierunku Czerniawa Sucha, skąd podziwiać będziemy panoramę na pobliski Jałowiec. Dalej za znakami żółtymi na Lachów Groń i dalej do Koszarawy. Trasa bardzo widokowa, całe pasmo Babiej Góry, Pilska, Romanki oraz całej Zywiecczyzny. Po dojściu do drogi głównej udajemy się w lewo ok. 300 m do Gminnego Ośrodka Kultury.

Do pobrania

# Plik Wielkość pliku
1 pdf KARTA ZGŁOSZENIA ZŁAZ 2023 3 MB
2 doc KARTA ZGŁOSZENIA ZłAZ 2023 17 KB

Zobacz najnowsze aktualności:

Łączy nas Babia Góra

Budzów
Budzów
Bystra-Sidzina
Bystra-Sidzina
Jablonka
Jablonka
Miasto Jordanów
m. Jordanów
Koszarawa
Koszarawa
Lanckorona
Lanckorona
Lipnica-Wielka
Lipnica-Wielka
Maków Podhalański
Maków Podh.
Mucharz
Mucharz
Stryszawa
Stryszawa
Sucha Beskidzka
Sucha Besk.
Zawoja
Zawoja
Zembrzyce
Zembrzyce

STOWARZYSZENIE GMIN BABIOGORSKICH
ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, tel. 665-053-572

×
×

Koszyk

Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich - logotyp

DZIĘKUJEMY
właśnie wysłałeś wiadomość

Postaram się na nią jak najszybciej odpowiedzieć

Skip to content