Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich połączone z uroczystym wręczeniem Laurów Babiogórskich

14 grudnia 2019 roku w Lanckoronie odbyło się Walne Zebranie Członków  Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich połączone z uroczystym wręczeniem  Laurów Babiogórskich.

Laur Babiogórski otrzymali:

  1. Grupa Artystyczna „SYNAPSY” za szczególne zasługi dla rozwoju i promocji obszaru Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich w dziedzinie kultury, w tym w szczególności dokumentowanie i pomnażanie dziedzictwa przeszłości
  2. Pan Jerzy Semsch za kształtowanie historycznej świadomości mieszkańców Jordanowa oraz popularyzację kultury i propagowanie dziedzictwa kulturowego
  3. Miejska Orkiestra Dęta w Suchej Beskidzkiej za szczególne osiągnięcia w działaniach na rzecz rozwoju i promocji obszaru Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich w szczególności propagowanie, utrwalanie i popularyzowanie kultury muzycznej w Suchej Beskidzkiej i regionie
  4. Pan Andrzej Woszczek za wkład w rozwój oświaty, integracji oraz życia społecznego Gminy Jabłonka
  5. Pani Bogusława Pilch za wkład w rozwój oświaty w Gminie Jabłonka
  6. Pan Janusz Haniaczyk za promowanie kultury orawskiej w Polsce i na świecie
  7. Grupa Wokalno-Muzyczna „Pokolenia” za aktywną działalność w środowisku lokalnym na rzecz utrwalania przesłania Jana Pawła II oraz liczne sukcesy wokalno-artystyczne i promocję gminy Zembrzyce
  8. Zgromadzenie Sióstr Albertynek w Lipnicy Wielkiej za pracę charytatywną i społeczną na rzecz chorych, ubogich i samotnych, wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka, a także działalność i zaangażowanie w pracy z dziećmi i młodzieżą
  9. Pani Wioletta Rupa za działalność na rzecz społeczności i rozwoju obszarów wiejskich, w tym rozwoju Gminy Mucharz
  10. Pan Marcin Sawicki za uczynienie z Koszarawy rozpoznawalnego w Polsce ośrodka edukacyjnego i stworzenie przestrzeni sprzyjającej rozwojowi pasji uczniów w poszanowaniu ich osobistych wyborów.

Uroczystość uświetniła Gminna Orkiestra Dęta z gminy Lanckorona.

Rada Starszych na WZC uchwaliła główne kierunki działania i budżet na 2020 rok oraz podjęła uchwałę o przystąpieniu Stowarzyszenia do Stowarzyszenia Koalicja Marek Ziem Górskich.

Zarząd Stowarzyszenia serdecznie dziękuje Panu Tadeuszowi Łopacie Wójtowi gminy Lanckorona i jego współpracownikom za gościnność i sprawne przeprowadzenia Walnego Zebrania Członków, dziękuje włodarzom gmin i  miast za docenienie zasług osób fizycznych i prawnych zasłużonych dla dokumentowania przeszłości historycznej oraz rozwoju i promocji obszaru babiogórskiego. Dziękuje Panu dr Tomaszowi Pasierbkowi Dyrektorowi Babiogórskiego Parku Narodowego i jego współpracownikom, a jednocześnie redaktorom naszych cyklicznych wydawnictw tj. kalendarza i Rocznika Babiogórskiego – Pani Katarzynie Fujak i Panu Maciejowi Mażulowi za cenne uwagi na temat prac wydawniczych i dalszej współpracy. 

Zobacz najnowsze aktualności:

Łączy nas Babia Góra

Budzów
Budzów
Bystra-Sidzina
Bystra-Sidzina
Jablonka
Jablonka
Miasto Jordanów
m. Jordanów
Koszarawa
Koszarawa
Lanckorona
Lanckorona
Lipnica-Wielka
Lipnica-Wielka
Maków Podhalański
Maków Podh.
Mucharz
Mucharz
Stryszawa
Stryszawa
Sucha Beskidzka
Sucha Besk.
Zawoja
Zawoja
Zembrzyce
Zembrzyce

STOWARZYSZENIE GMIN BABIOGORSKICH
ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, tel. 665-053-572

×
×

Koszyk

Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich - logotyp

DZIĘKUJEMY
właśnie wysłałeś wiadomość

Postaram się na nią jak najszybciej odpowiedzieć

Skip to content