XIV SPOTKANIE OPŁATKOWE STOWARZYSZENIA GMIN BABIOGÓRSKICH

XIV Spotkanie Świąteczno-Noworoczne Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich odbyło się w dniu 1 lutego 2014 roku w Lanckoronie w Pensjonacie „Tadeusz”,  gospodarzem była Pani  Wójt Zofia Oszacka. W spotkaniu udział wzięli samorządowcy gmin należących do stowarzyszenia, a także gmin słowackich zrzeszonych w Zdróżeniu Babia Hora. Zaproszenie na spotkanie przyjął Wojewoda Małopolski Jerzy Miller, obecna była również posłanka na sejm RP Joanna Bobowska.  Z okazji spotkania życzenia na Nowy Rok 2014 na ręce Pani Wójt Zofii Oszackiej i Pana Marka Listwana Starszego Gazdy SGB przesłał Pan Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego.

Oprawę muzyczna uroczystości zapewniła młodzież  ze Stowarzyszenia Terra Artis z Lanckorony oraz kapela „Kozinianie”.
Tradycją noworocznych spotkań SGB  są wyróżnienia honorowe w postaci „Lauru Babiogórskiego” wręczane za szczególne zasługi dla rozwoju i promocji obszaru stowarzyszenia, w tym w szczególności za ratowanie, ochronę, dokumentowanie i pomnażanie dziedzictwa przeszłości, wspieranie turystyki, oświaty i sportu oraz ochronę środowiska.


W bieżącym roku Zarząd Stowarzyszenia, uwzględniając opinię kapituły, przyznał Laur Babiogórski stopnia szczególnego:

Jozefowi Dubjakowi Burmistrzowi Miasta Trstena
za wspólną realizację z Gminą Jabłonka projektów na rzecz dynamicznego rozwoju regionu słowackiej  i polskiej Orawy:

dr Andrzejowi Jazowskiemu
za całokształt pracy literackiej podejmującej tematykę kultury i regionalizmu Orawy, Podhala i Spisza:

mgr Barbarze Woźniak Dyrektor Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej
za osiągnięcia dla rozwoju i promocji obszaru Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich, w szczególności propagowania i dokumentowania dziedzictwa historycznego i kulturowego miasta Sucha Beskidzka oraz regionu;

mgr Danucie Kawie Dyrektor Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury Gminy Budzów
za działalność na rzecz gminy i obszaru Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich w dziedzinie rozwoju i promowania kultury;

Janowi Wacławskiemu Wójtowi Gminy Stryszów
za wieloletnią pracę na rzecz rozwoju i promocji gminy Stryszów, ochronę dziedzictwa kulturowego, budowanie oferty kulturalno-turystycznej na rzecz mieszkańców i regionu;


Laur Babiogórski stopnia podstawowego:

prof. dr hab. Tadeuszowi Palecznemu
za dokumentowanie przeszłości historycznej Gminy Zembrzyce, opiekę merytoryczną nad przedsięwzięciami kulturalnymi i szeroko pojętą działalność promującą gminę oraz kulturę Podbabiogórza;

Orawskiej Grupie Teatralnej im. dra Emila Kowalczyka
za zaangażowanie w rozwój kultury i propagowanie regionalizmu i dorobku Orawy w kraju i za granicą;

Dziecięcej Ludowej Kapeli „Kozinianie” z Kozińca
za kultywowanie tradycji regionu Beskidu Małego;

Kołu Gospodyń Wiejskich w Budzowie
za całokształt pracy w dziedzinie rozwoju kultury, a szczególnie za popularyzowanie twórczości ludowej;

Kołu Gospodyń Wiejskich w Baczynie
za całokształt pracy w dziedzinie rozwoju kultury, a szczególnie popularyzowanie twórczości ludowej.

Jak co roku Starszy Gazda podziękował gminom, które w 2013 roku były gospodarzami najważniejszych wydarzeń organizowanych przez Stowarzyszenie:

Gminie Budzów za gościnność, wzorową organizację i sprawny przebieg finału XVII edycji Konkursu Wiedzy Ogólnej „Leonardo 2013”,

Gminie Stryszów za gościnność i wzorową organizację spotkania opłatkowego w 2013 roku,

Gminie Koszarawa za gościnność i wzorową organizację XVIII Międzynarodowego Złazu Samorządowców w 2013 roku.

Podziękował także Panu Stanisławowi Lichosytowi Burmistrzowi Miasta Sucha Beskidzka za nieodpłatne udostępnienie biura w budynku Urzędu Miejskiego w Suchej Beskidzkiej  na siedzibę stowarzyszenia, a także miejsca w archiwum zakładowym na gromadzenie i przechowywania dokumentacji.

Spotkanie było także okazją do omówienia zadań które będą realizowane w 2014 roku ze Zdrużeniem Babia Hora.
Zarząd Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich serdecznie dziękuje za obecność Panu Wojewodzie Małopolskiem i  Pani  poseł na sejm RP oraz Marszałkowi Województwa Małopolskiego za przesłane życzenia, delegacji ze Zdrużenia Babia Hora, Pani Wójt Zofii Oszackiej oraz jej współpracownikom, a także właścicielom pensjonatu „Tadeusz” za wspaniała organizację i miłą i rodzinną atmosferę, ks. Adamowi Szczygłowi Proboszczowi Parafii pw. Św. Joachima w Skawinkach i ks. Markowi Ślęczka Wikariuszowi Parafii pw. Narodzenia Św. Jan Chrzciciela w Lanckoronie za modlitwę,  życzenia, zespołom muzycznym oraz wszystkim osobom, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zorganizowania spotkania.

Zobacz najnowsze aktualności:

Łączy nas Babia Góra

Budzów
Budzów
Bystra-Sidzina
Bystra-Sidzina
Jablonka
Jablonka
Miasto Jordanów
m. Jordanów
Koszarawa
Koszarawa
Lanckorona
Lanckorona
Lipnica-Wielka
Lipnica-Wielka
Maków Podhalański
Maków Podh.
Mucharz
Mucharz
Stryszawa
Stryszawa
Sucha Beskidzka
Sucha Besk.
Zawoja
Zawoja
Zembrzyce
Zembrzyce

STOWARZYSZENIE GMIN BABIOGORSKICH
ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, tel. 665-053-572

×
×

Koszyk

Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich - logotyp

DZIĘKUJEMY
właśnie wysłałeś wiadomość

Postaram się na nią jak najszybciej odpowiedzieć

Skip to content